Čajovna

  • Čajovna
  • Čajovna
  • Čajovna
  • Čajovna
  • Čajovna
  • Čajovna

Čajovna

Pro pochopení ducha čaje musíte mít čistou mysl a řídit se tradicními pravidly čajového umění. Pokud chcete vstoupit do okultní situace požíváním čaje, musíte se vymanit z jakékoliv touhy. Nejvyšší oblast čaje je zenový duch. A čaj nemá žádný duch bez Zenu a žádný vkus bez Zenu. Čaj může vyčistit vaši mysl, zatímco Zen může kultivovat vašeho ducha. Čaj a Zen jsou úzce propojeny, protože oba hledají jednoduchost a vyčištění, které jsou také principy našeho každodenního života. V čajovně hotelu Buddha Zen v Jian Cha si můžete vychutnat čaj, mluvit o doktrínách, ocenit starožitnosti a kuriozity a koupit drahocenné výrobky, které se vám líbí. Párty říkají: "Jian Cha (čaj) - nemůžete se držet pryč od hluku, ale můžete mít klidnou náladu. S běžnou myslí a laskavým srdcem máte pocit, že budete mluvit o čaji, Zenovi a lidské přirozenosti. Nakonec pochopíte ducha čaje, když si vychutnáte čaj. "

Chcete-li rezervovat tabulku nebo získat podrobnější informace, kontaktujte nás .