SPA

  • SPA
  • SPA
  • SPA
  • SPA
  • SPA

SPA

Mahesvara žije v Zenith v Rupadhate. Je zodpovedný za vesmír a má veľkú múdrosť, ktorá sa nazýva Zi Zai v čínštine. V kúpeľoch hotela Buddha Zen nájdete Zi Zai. Tu prísne nasledovali ortodoxné kúpeľné zručnosti, teória kanálov a zabezpečenia, odvar surovín a veda o prírodnej liečbe. Kúpeľná hala je vybavená automatickým rozťahovacím krytom, ktorý je schopný absorbovať prirodzené svetlo. Všetky tieto veci sú považované za určitú harmonizáciu s vesmírom a môžu vás umiestniť do situácie Zi Zai, ktorá vás úplne uvoľňuje a zaberá sa tým veľmi prirodzenými vecami, ako je kvitnutie alebo zničenie kvetov, zhromažďovanie alebo rozptýlenie mrakov, atď.